با عرض سلام

فایل نصب (setup) جدید و استانداردتری برای نرم افزار آموزش تاریخ تولید شد. برای دانلود به صفحه مربوط به نرم افزار مراجعه کنید.